นิราศเมียนมาร์ (๓๗)

73) ดินสะเทือน เคลื่อนครา มาเลื่อนลั่น

ดังสนั่น พสุธา พนาสูรย์

ไม้ผลออก ดอกผล จนเพิ่มพูน

เจิดจำรูญ แจ่มหล้า ฟ้าตะกอง

เขาสิงคุตตระ จัดวาง สร้างตรงนี้

องค์เจดีย์ ธาตุเกศา มาทั้งผอง

ฉาบทองแท้ ตีแล่น แผ่นสีทอง

ชเวดากอง ผ่องผุด สุดอำไพ

74) ตรงสมัย อโยธยา คราเริ่มต้น

ด้วยผู้คน ศรัทธา มาหลั่งไหล

รัชสมัย สมเด็จพระ บรมไตรฯ

องค์เทิดไท้ เจ้ามอญ สังขรณ์นำ

ชินสอบู รานีมอญ เริ่มก่อนด้วย

ปิดทองช่วย สร้างใหม่ ให้งามขำ

มอบทองคำ สี่สิบ กิโลกรัม

ทรงช่วยทำ รูปเห็น เป็นปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)