กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗๘)

"พ่อแม่ ลูกพร้อมหน้า

พวกเรามา ปิคนิคกัน

วันหยุด แสนสุขสันต์

ก่อนวันจันทร์ จะมาเยือน

เมนู ของวันนี้

กะทะมี อยู่คู่เรือน

สุขใด ใครจะเหมือน

อยู่ที่เรือน สุภาภรณ์"

4/1/58

เรือนสุภาภรณ์ เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)