รางวัล....เพื่ออะไร

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กับปี 57 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครู รางวัลครูดีที่หนูรักในโครงการครูดีมีทุกวัน และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ....เพื่ออะไร?เพื่อเตือนตนให้ตั้งมั่น ตระหนัก ประพฤติ ปฏิบัติ...ในสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง...เล่า..ความเห็น (0)