21 / 01 / 58 ไปฟังการทดสอบ การศึกษา o-net

วันนี้ได้ไปที่สำนักงานการศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพราะครูที่โรงเรียนให้ฉันขับรถไปและไปถ่ายรูปในที่ประชุม ฉันจึงได้มีโอกาสที่ได้รู้ ได้เห็น ว่าครูในแต่ละโรงเรียนเป็นยังไง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)