เราช่วยใคร ใครช่วยเรา

Ceเราช่วยใคร และใครช่วยเรา Who You Help กับ Who Help You ทั้งสองอย่างมีความสำคัญในการทำงานของนักพัฒนา หากมีความชัดเจน เราก็จะสามารถจัดการให้เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะนี้คือสมดุลของคำว่า interdependence จงมองหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอ และเรียนรู้จากคนอื่น - สำหรับเนื้อหาหากสมาชิกสนใจก็เรียนรู้จากหนังสือ Business Model You

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)