สัปดาห์ที่ 10 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9/1/2558)

สวัสดีครํบ

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ทางโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เป็นการมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับนักเรียนทุก ๆ คน คณะครูทุกท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้เล่นกิจกรรมนันทนาการอย่างมีความสุข

นักเรียนทุก ๆ คนมีรอยยิ้มและมาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครบทุกคนครับ

ทางคณะครูและนักเรียนยังได้มีการแรกของขวัญ และคณะครูทุกท่านยังได้นำของขวัญมาแรกกับนักเรียนด้วยครับ (9/1/2558)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)