ครูของเราทุกคนคือพระพุทธเจ้า

ประถม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องในโอกาสวันครูที่ผ่านมานี้ หลายคนก็รำลึกถึงพระคุณของครูที่สอนผ่านมาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย นั้นนับว่าเป็นครูในทางโลกสอนด้านโลกๆ สอนการทำมาหากิน ทำอาชีพเลี้ยงตนเองด้านร่างกายนับว่าเป็นเรื่องทางกาย แต่คนเรานั้นยังมีเรื่องจิต หากเราไม่คิดถึงเรื่องจิตชีวิตเราก็คงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากเราต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วเราต้องพัฒนาจิตให้เจริญ การศึกษาที่จะช่วยให้พัฒนาจิตนั้นต้องใช้ศาสนา โดยเฉพาะคนไทยเราแล้วก็ต้องเป็นพุทธศาสนา หากเราเรียนรู้และนำพุทธศาสนามาใช้เพื่อชีวิตเราก็จะได้ชีวิตที่สมบูรณ์แน่นอน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นครูของเราทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคืออะไรแน่ความเห็น (0)