โครงการวิจัยชุมชนการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยการใช้หลอดส่งสารเคมีเข้าลำต้น

การกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยการใช้หลอดส่งสารเคมีเข้าลำต้น

การฉีดสารเคมีเข้าลำต้น โดยทั่วไปจะใช้ดอกสว่านขนาด 4.5-5 หุน และเจาะลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นมะพร้าวจัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม เมื่อเกิดรอยแผลที่ลำต้นจะไม่สร้างเนื้อเยื่อใหม่มาปิดแผล รวมทั้งการเจาะแบบเดิม จะต้องใช้เครื่องเจาะขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ผู้หญิงและผู้สูงอายุไม่สามารถทำเองได้ ชุมชนชาวสวนมะพร้าวทับสะแก จึงพยายามหาวิธีการที่จะทำให้รอยแผลจากการเจาะต้น มีขนาดเล็กให้มากที่สุด แต่ยังสามารถส่งสารเคมีเข้าไปในลำต้นได้เหมือนเดิม รวมทั้งอุปกรณ์ในการทำงานมีน้ำหนัดเบา ทุกคนสามารถทำเองได้ จากการทดสอบพบว่าการใช้หลอดส่งสารเคมีได้ผลดี สร้างรอยแผลขนาด 2 หุน ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร เท่านั้น และหวังว่าโครงการวิจัยชุมชนเรื่องการฉีดสารเคมีเข้าลำต้นโดยใช้หลอดส่งสารเคมีจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนมะพร้าวที่เกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยชุมชน การกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยการใช้หลอดส่งสารเคมีเข้าลำต้นความเห็น (0)