ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Action Research _ ๐๑ : open ceremony

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ผมเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Action Research for Educators : a New Paradigm" ที่จัดโดย สสวท. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยากรคือ Dr. Noriyuki Inoue จาก School of Leadership and Educational Sciences ของ University of Sandiago, US. มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนนิสิตในหลักสูตร สควค. ๒ ปีจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ แห่งละ ๒ คน จำนวน ๒๓ คน (นับวันแรก ตอนเปิดงาน)


ในขั้นตอนของพิธีเปิด ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ "ฟันธง" และ "เน้นย้ำ" ว่า

  • นิสิตในโครงการนี้ต้องทำ Action Research (AR) เป็นวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา ... ผมฟังแล้วผมตีความว่า การให้มหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาด้วยการทำวิจัย AR นั้นเป็นความต้องการของโครงการตั้งแต่ต้น ที่ต้องการสร้าง "ครูที่แตกต่าง" แตกต่างไปจากเดิม แต่คงยังไม่ได้กำหนดเป็ณเกณฑ์ตายตัว ต่างจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มีการกำหนดเป็นเกณฑ์ชัดเจน...
  • การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความพยายามครั้งที่ ๒ เพื่อให้เกิด AR ตามเป้าหมาย เป็นระยะที่ ๓ ของการดำเนินโครงการ สควค.

ท่านสามารถฟังเสียงบันทึกการฝึกอบรมย้อนหลังได้ที่ facebook ชื่อ THARA ครับ และติดตามความเคลื่อนไหวของความพยายามที่จะทำให้ "เป้าหมาย" เป็นจริงได้ที่นั่นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทอาจารย์ต๋อยความเห็น (0)