Nowhere : อยู่กับปัจจุบันขณะ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อวันนี้ตอนยกแก้วกาแฟแก้วแรกของวันขึ้นดื่ม

หวนให้นึกขึ้นได้ว่า ..วันก่อนมีบุญได้เสวนาธรรมกับกับยาณมิตร

บังเอิญท่านได้ดูรายการ TV สารคดีหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ และหมู่บ้านพลัม

ท่านจึงได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด "์การอยู่กับปัจจุบันขณะ"

จึงขอนำมาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ หนอ
วันนี้ ผมสังเกตุเห็นว่า ผมดื่มกาแฟไปแล้วตั้งครึ่งแก้ว

ผมถึงระลึกได้ว่า ผมไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะ เพราะมัวไปคิดเรื่องอื่นวุ่นวายอยู่

ทำให้ไม่รู้รสกาแฟไปตั้งครึ่งแก้ว เสียสุนทรียแห่งรสกาแฟไปตั้งครึ่งแก้ว

แต่ก็ยังดีที่เหลืออีกตั้งครึ่งแก้วให้สามารถสุนทรียได้อยู่หนอ 555


เหตุแห่ง การเกิดความคิดวุ่นวายเมื่อเช้านี้ คือ ครอบครัวเราตื่นสาย

ทำให้ทุกอย่างต้องรีบเร่ง วุ่นวาย เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความโมโหไปตาม ๆ กัน


ส่งผลให้เสียสุนทรียแห่งรสกาแฟไปตั้งครึ่งแก้ว


สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ แม้จะเป็นผู้ฝึกตนอย่างอุกฤตอยู่ทุกวินาที ก็ยังพลาดท่าให้กันกิเลสในใจได้

เสียรังวัดกาแฟไปครึ่งแก้ว


ยิ่งแล้วสำหรับผู้ไม่ฝึกตนแล้ว คงโดนพิษแห่งกิเลสตัณหาเล่นงานเอาทั้งคืนทั้งวัน หนอ

(ยังเขียนไม่เสร็จครับ)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-เรียนรู้เรื่่อง"ปัจจุบันขณะ"

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่แวะชมอ่านครับ