เล่าไว้เมื่อเป็นฝ่ายปกครอง ๘๗

๘๗. ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับโรงเรียน <p align="LEFT"> ใครบางคนที่ต่อว่าจักรยานยนต์รับจ้าง ว่าพวกเขาไม่ดี ไปส่ง </p> <p align="LEFT"> นักเรียนตามที่นักเรียนต้องการ รับจ้างขับรถนำนักเรียนหนีโรงเรียน ซื้อของผิด </p> <p align="LEFT"> กฎหมายให้นักเรียน ทำให้เขาเหล่านั้นกับโรงเรียนมีปัญหากัน ครูก็จะบอกเขาว่า </p> <p align="LEFT"> อาชีพของคุณคือรับจ้าง ใครจ้างคุณให้ไปไหนก็ต้องไปและเรียกเก็บค่าบริการ </p> <p align="LEFT"> ตามสมควร แต่ถ้าคิดสงสารพ่อแม่นักเรียน คิดว่านักเรียนเป็นเหมือนลูกหลานของ </p> <p align="LEFT"> เราก็ขอให้โทรศัพท์แจ้งข่าวการหนีเรียน การปีนกำแพง การเล่นการพนัน การไป </p> <p align="LEFT"> ดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท ให้ครูทราบ ส่วนครูจะใช้วิธีการ ของครูเองในการ </p> <p align="LEFT"> ติดตามนักเรียน เช่นนักเรียนปีนรั้ว ครูก็จะเรียกนักเรียนมาแล้วถามว่านักเรียน </p> <p align="LEFT"> เข้าโรงเรียนทางไหน นักเรียนอาจโกหก แต่ครูพูดว่าครูอยู่ใกล้จุดที่เธอทำผิด </p> <p align="LEFT"> เธอไม่เห็นครูหรือ แต่ไม่ได้บอกนักเรียนว่าผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้างคันไหน </p> <p align="LEFT"> โทรแจ้งครู แค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลอีกมาก และสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง </p> <p align="LEFT"> ได้อีกนาน </p>

๘๘

.

</b>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)