ความเชื่อมั่นในตนเอง

Michael
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถ้าใจเราเชื่อมั่นว่าทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้ แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้ แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ ก็ยังไม่มีวันประสบความสำเร็จ"

ดร.ซุนยัตเซ็น

ความเชื่อมั่นในตนเองก็คือเชื่อมั่นในความสามาถของเราเอง เมื่อมีความเชื่อมั่นก็จะเกิดพลัง มีความเข้มแข็ง กล้าหาญอดทน ไม่หวาดหวั่นท้อถอย ไม่กลัวความยากลำบาก มีความอาจหาญ มีจิตสำนึกว่า "จะสำเร็จหรือพ่ายแพ้ ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเอง" "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" "ล้มเอง ลุกเอง" "ยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่คล่อง"

มีแต่คนเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะยืนหยัดอยู่ในสังคมนี้ได้

มีแต่คนเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

ในโลกนี้แม้จะมีภารกิจใหญ่ๆ ที่คนคนเดียวไม่อาจบรรลุได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคนหมู่มากจึงจะประสบผลสำเร็จแต่ผู้ที่เป็นผู้นำก็จะต้องมีความเข้มแข็งอดทน จึงจะไม่เป็นที่ดูแคลนของผู้อื่น และสามารถได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เชื่อว่าทุกท่านคงไม่อยากช่วยเหลือคนขึ้ขลาดตาขาว ไม่รักความก้าวหน้า ไม่มีวี่แววว่าจะประสบความสำเร็จ จริงไหมครับ?

เพราะฉะนั้น ความเชื่อมั่นในตนเองและความเข้มแข็งอดทนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นหลักประกันแห่งความสำเร็จ ส่วนความเข้มแข็งอดทนคือพลัง เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะยิ่งแรงกล้า สองสิ่งนี้เสริมสร้างซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถพิชิตอุปสรรคขวากหนามได้สารพัด เรื่องที่ลำบากลำบนต่างๆ จึงบรรลุผลสำเร็จได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษิตพิชิตความสำเร็จความเห็น (0)