ปรัชญาการศึกษา ตอนที่ 3: เราจัดการศึกษาไปเพื่อ...

ปรัชญาการศึกษา>


คำถามแรกของคนที่เรียนปรัชญาการศึกษาคือ การศึกษาคืออะไร ส่วนคำถามต่อมาก็คือ

การศึกษาควรมีเป้าหมายเพื่ออะไร ?

ถ้าชาวบ้านอย่างผมตอบ ก็จะตอบว่า การศึกษา คือ การให้ความรู้ และมีเป้าหมายเพื่อให้คนไปทำมาหากินได้

แต่ศาสตราจารย์กิตติคุณ Noam Chomsky แห่ง Massachusetts Institute of Technology ได้กล่าวถึง The Purpose of Education โดยได้เล่าเรื่องหนึ่งครับว่า

มีเด็กถามนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกว่า มีอะไรที่ฉันจะเลียนแบบคุณได้บ้าง

นักฟิสิกส์ซึ่งเป็นอาจารย์ ตอบว่า

"มันไม่ได้สำคัญหรอกว่า เราจะเลียนแบบอะไรได้
แต่มันจะสำคัญมากว่า คุณค้นพบอะไร"

"It doesn't matter what we cover,
it matters what you discover"

จากประโยคนี้ Chomsky ได้กล่าวสรุปว่าไว้ถึงเป้าหมายการศึกษาว่า

"การศึกษามีจุดหมายที่จะช่วยให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาสามารถที่จะ เรียนรู้ (หรือค้นพบ) ด้วยตนเอง เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำในชีวิต ไม่ใช่แต่เพียงให้เด็ก ๆ ซึมซับสิ่งต่าง ๆ จากภายนอก แล้วก็แค่ทวนมันซ้ำ ๆ"

"Education is really aimed at helping students get to the point where they can learn on their own because that is what you're going to do during your life, not just absorb materials given to you by the outside, and repeat it."

หาให้ได้ว่า ผู้เรียนอยากทำอะไรให้ชีวิตเขา แล้วก็ให้เขาไปค้นพบมันด้วยตัวของเขาเอง

ง่ายหรือยากครับครู ๆ ทั้งหลาย 5555


(ที่มาของภาพ http://iniciativadebate.org/wp-content/uploads/2014/07/7bbceb7f-dd8d-4eae-9cd0-896813419949.jpg)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฏิรูปหลักสูตรและการสอนความเห็น (0)