บทความเรื่อง การปฏิวัติแบบบูรณาการ : ชาติพันธุ์, อัตลักษณ์, และ ความเป็นชาติ ตอนที่ 2

Geertz ได้เสนอว่า ความยึดติด ภายใต้เงื่อนไขบางประการเหล่านี้ นำไปสู่ความขัดแย้ง ที่สามารถทำลายสังคมได้เลย ดังนั้น ความสามัคคีแห่งชาติ จึงเป็นต้องรักษาไว้ โดยการภักดีต่อรัฐ รวมถึงการโฆษณาในเชิงอุดมการณ์ และกฎหมาย ที่ออกโดยรัฐอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากโฆษณาทางการเมือง ที่ออกโดยรัฐ เช่น ความสามัคคีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนา เป็นต้น

Geertz ยังเสนอต่ออีกว่า ความตึงเครียด ที่เกิดจากข้อขัดแย้งระหว่างความยึดติดในชาติพันธุ์ และความสำนึกในสภาวะพลเมือง ทำให้เกิดการทำงานเฉพาะกลุ่มของตน และสภาวะแห่งสังคมนิยม ที่พบเห็นได้ในรัฐใหม่ๆ นอกจากนี้เขายังได้เตือนว่า ความไม่พอใจในความยึดติดชาติพันธุ์, ยึดติดในภาษา, ยึดติดในภาษา และยึดติดในวัฒนธรรม นำไปสู่การเรียกร้องเอาดินแดนคืนมา (เหมือนกับการเรียกร้องเอาประสาทพระวิหารคืน) สุดท้ายความรู้สึกนี้ยากที่จะปราบ หรือทำให้สงบด้วย ถึงแม้จะมีปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน ที่จะสร้างความไม่พอใจนี้ให้เร็วขึ้น แต่ Geertz สรุปว่า ความยึดติดนี้ ได้แก่ กลุ่มเลือด, เชื้อชาติ, ภาษา, ศาสนา, ภูมิภาค, ธรรมเนียม และ ประเพณี

จากที่กล่าวมานี้ทั้งหมด ผมเห็นว่าน่าจะเข้ากันได้ กับชาติพันธุ์ในเอเชีย เช่น หญิงมุสลิมไทย กล่าวอ้างว่า พวกตนมีสิทธิ์ที่จะใส่ผ้าคลุมหัว หรือฮิญาบได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการที่จะทำตามหลักศาสนา เพราะการคลุมฮิญาบของสตรีนั้น โดยทั่วไป จะเปิดเผยแค่ใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนการปิดจนเหลือแต่ลูกตานั้นเป็นทัศนะที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากฟิตนะห์ (ความไม่ดีไม่งามทางสังคม) เช่น ป้องกันการถูกแซว หรือ การหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชาย เป็นต้น และยังต้องการแสดงอัตลักษณ์คุ่ ซึ่งหมายถึง ความเป็นมุสลิม และพลเมืองชาวไทย มุมองเรื่องความสามัคคีของพวกเขานั้นอาจแตกต่างจากสังคมไทย ซึ่งนับถือพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ด้วย (นี่ใช่หรือไม่ว่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ตั้งแต่ปี 47-57 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการยึดติดแต่ศาสนาพุทธ)

หนังสืออ้างอิง

Clifford Geertz. (1963). The Integrative Revolution. in The Interpretation of culture. Basic Books: New York

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ Dr. Ple มีแต่ความสุข สดชื่น สมหวังในทุกสิ่ง และมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ