04/11/57 ไปเที่ยวเชียงใหม่ ตื่นเต้นๆ

วันนี้ก็ได้มาโรงเรียนตั้งแต่ตี 3 กันเลยครับ ได้รับหน้าที่แทนครูจำเนียร พานักเรียนชั้น ม.6 ไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่

นักเรียนเริ่มมากันที่ละคนที่ละกลุ่ม

พอมาเยอะจึงได้เริ่มจัดแถวจัดห้อง

หลังจากพูดคุยเช็คชื่อสักพัก ก็ทำการอธิฐาน ก่อนออกเดินทาง

รถบัสก็ได้มารอแล้ว

หลังจากนั้นก็พานักเรียนขึ้รถตามหมายเลข โดยรถมีทั้งหมด 6 คัน มีนักเรียน 7 ห้อง โดยนักเรียนก็จะแบ่งกันไปตามรถคันต่างๆ

นั่งรถได้สักพักก็เริ่มสว่างแล้ว โดยตัวผมเลือกนั่งข้างล่างครับ และครูอีกคนก็นั่งข้างล่างด้วย โดยรถแต่ละคันจะมีครูประจำ 2 คน

พอเริ่มสายๆ เราก็ได้พักกันที่ ปตท. แม่ขะจาน ท่านอาหารเช้ากันที่นี้

นั่งรถต่อสักพักก็ถึง แล้ว ห้วยห้องไคร้ จุดหมายแรกในการศึกษาดูงาน

พอลงจาดรถเราก็พบเจ้าหน้าที่ และพูดคุยทำความเข้าใจและกล่าวตอนรับ โดยทางทีมงานได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งไปคนละที่เพราะจำนวน นักเรียนเยอะ แบ่งเป็น 3 จุด จุดละ 2 คัน และเวียนกันไป

กบที่นี้เขาเลี้ยงได้ตัวใหญ่มากกกกๆๆๆๆ

หลังจากไปตรบสามจุดเราก็ทำการขอบคุณและไปกินข้าวกันที่ เซ็นทรัลเฟสติวอล เสร็จแล้วก็กลับเชียงราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (0)