​อุดมคตินักศึกษาแพทย์ เพื่อการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

อุดมคตินักศึกษาแพทย์ เพื่อการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

หนังสือ อุดมคตินักศึกษาแพทย์ ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เวลาผ่านมา ๗ ปี ไม่ล้าสมัยเลย เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวในมิติหนึ่ง ของการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)

เป็นหนังสือที่นักศึกษาแพทย์ และอาจารย์แพทย์ทุกคนควรอ่าน และเหมาะแก่บุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพด้วย

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ธ.ค. ๕๗

571229, hhc, Humanized Health Care, การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์, อุดมคตินักศึกษาแพทย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)