ทางโรงเรียนฯ โดย อ.เสาวลักษณ์  รังสิอำพันธ์ อจญ/ผจก.รร.น่านคริสเตียน มีหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุมที่อาคารรังษีเกษม รร.นคศ ที่ใช้เป็นศูนย์ GTX NAN 2 โดยกำหนดนัดหมาย 17.30 น.วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2549 

                       เมื่อวานนี้ ( 9 พ.ย.2549 ) วันประชุมฯ ได้ไปสังเกตการณ์ มีผู้ปกครองมาร่วม จำนวน 70 ท่าน จาก ป.3 จำนวน 20  คน ป.4 และ ป.5 ชั้นละ 25 คน ( กะด้วยสายตามามายกว่านั้นมาเป็นคู่ เนื่องจากเป็นเวลาเลิกเรียน และโครงการนี้ดูน่าสนใจ )

                       การประชุมชี้แจงทำความเข้าในเกี่ยวกับศูนย์ฯ  บอกเล่าที่มาที่ไป ความในใจ แนวทางการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง พาน้องนักเรียนที่เคยผ่านการพัฒนาจาก รร.ราชานุบาลมาพูดให้ผู้ปกครองร่วมรับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา  ทำให้ผู้ปกครองกระจ่าง เข้าใจยิ่งขึ้น ปิดการประชุม ครั้งที่ 1  เวลา 18.45 น.โดยประมาณ  จะนำสรุปการประชุมมาจดแจ้งไว้ในโอกาสต่อไป