ผมได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งว่า จะมาทำผ่าตัดมดลูก โจทย์ที่ผมได้รับคือ  เคยผ่าตัดไปคราวที่แล้ว (ไม่ระบุว่าที่ไหน)  หลังผ่าตัดปวดแผลมาก ครั้งนี้กลัวว่าจะปวดอีก และไม่ต้องการวิธีฉีดยาทางไขสันหลัง (เป็นวิธีระงับปวดที่ดีมากแต่ผู้ป่วยมักจะกลัวคำว่าบล็อกหลัง)

 

ผู้ป่วยรายนี้ ให้โจทย์ที่ค่อนข้างยาก ถ้าหากผมจะใช้การฉีดยา (มอร์ฟีน) เพียงอย่างเดียว คงไม่มีทางหายปวดแน่นอน สิ่งที่ผมทำก็คือ ให้ยาระงับปวด สามชนิด (หรือสามวิธี) ร่วมกัน คือ  1) ให้ยา NSAIDs ก่อนการผ่าตัด , 2) ฉีดยาชาก่อนปิดแผลผ่าตัด (ผู้ป่วยยังสลบอยู่) และ 3) หลังผ่าตัดใช้มอร์ฟีนฉีดทางน้ำเกลือตามเวลาที่กำหนด ทั้งหมดนี้เป็นหลักการของ Multimodal analgesia ซึ่งยาทั้งสามชนิดจะช่วยกันสกัดกั้นสัญญาณความปวด ไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปยังสมองนั่นเอง

 

ผู้ป่วยรายนี้พอใจกับการระงับปวดครั้งนี้มาก และถามผมว่า ทำไมการผ่าตัดทั้งสองครั้ง (ที่เหมือนกัน) จึงปวดไม่เท่ากัน

 

ผมเพียงแต่จะเล่าบทเรียนจากผู้ป่วยรายนี้ให้ฟังว่า เธอมีความสนใจหรือกังวลเรื่องการระงับปวดหลังผ่าตัด เนื่องจากมีประสบการณ์เรื่องอาการปวดหลังผ่าตัดมาแล้วในครั้งแรก ทำให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น อยากให้ท่านที่เคยมีประสบการณ์ดีๆ เรื่องการระงับปวดหลังผ่าตัดได้

มาแลกเปลี่ยนกันบ้าง

Crow