วันนี้ (8 พ.ย. 2549) ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจากคณะแพทยศาสตร์ มมส. โดยพี่อิ๋ว(เลขานุการคณะฯ)ที่จริงถูกทาบทามไว้ก่อนที่จะไปร่วมงาน UKM-8 ที่ ม.นเรศวร แล้วครับ

ปฐมเหตุแห่งการประชุมฯ

    ผมทราบข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ว่า เกิดจากแนวคิดของท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่อยากให้เห็นการจัดการความรู้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ทำไมถึงชื่อว่า "จตุรมิตร KM "

  การก่อเกิดเครือข่าย KM ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการรวมกันของ 4 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ชื่อว่า "จตุรมิตร KM"

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ BestPractices
   เริ่มประชุมเวลาประมาณ 09.10 น. ณ ห้องศรีสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.
เนื่องจากบางท่านยังไม่รู้จักคุ้นเคยกัน จึงเริ่มด้วยการแนะนำตัวทีละคนๆ จนครบ เมื่อคุ้นเคยกันมากขึ้น แต่ละคนก็ร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นได้ได้มาขึ้น
นพ.เฉลิม ได้เล่าถึงประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ จากนั้น พี่อิ๋ว(เลขานุการคณะแพยทยศาสตร์)
ได้เล่าถึงที่มาของการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เกิดจากแนวคิดของท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องการร่วมมือกับอีก 3 คณะ ดำเนินการจัดการความรู้ในส่วนของคณะที่สอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
บรรยากาศสลับการการแลกเปลี่ยนความคิดด้านการจัดการความรู้ ว่า คืออะไร? เริ่มจาก นพ.เฉลิม ตั้งคำถามเรื่อง เก้าอี้ ? ผู้ร่วมประชุมต่างก็แลกเปลี่ยนที่จะนิยามคำว่า เก้าอี้ ?
แต่เพื่อไม่ให้ความคิดเรื่องนี้ติดกรอบมากเกินไป ผมจึงขอให้เรื่องเก้าอี้ เป็นอีกตัวอย่างของการกำหนดกรอบความคิด ถ้ายึดกรอบความคิดมากเกินไป การจัดการความรู้จะไม่เกิด หรืออาจเกิดขึ้นได้ยาก
ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มเข้าใจว่า การจัดการความรู้คืออะไร และจะดำเนินการได้อย่างไรต่อไป

 

บทสรุป
 การประชุมดำเนินไปด้วยการแลกเปลี่ยนแนวความคิดอยู่พอสมควร จึงได้บทสรุปว่า ทั้ง 4 คณะจะดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ กพร. และมีประเด็นที่ต้อง
จัดการความรู้ร่วมกัน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ด้านจริยธรรมนักวิจัย
4. ด้านการเรียนการสอน
5. จัดตั้ง CoPs โดยใช้ Blog ของ Gotoknow
6. ใช้งบประมาณร่วมกันเรื่องการจัดการความรู้
7. จัดตั้งคณะทำงานทั้ง 4 คณะร่วมกัน และจะต้องให้สอนคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

น่ายินดีและชื่นชมในวิสัยทัศน์และความร่วมมือที่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านี้ การดำเนินการจัดการความรู้ ในหน่วยงาน คณะอื่นๆ ใน มมส. ที่ยังไม่ ตื่น เรื่อง การจัดการความรู้ คิดว่าคงยังไม่สายเกินไปน่ะครับ ที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทำ การจัดการความรู้ ไม่ได้เพื่อใครหรอกครับ แต่เพื่อการพัฒนาบุคลากร การทำงาน และที่สุดก็เพื่อหน่วยงานท่านเองครับ

เรื่อง/ภาพ : วิชิต ชาวะหา
8 พ.ย. 2549