เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปทำงานเพราะต้องไปเป็นวิทยากรร่วม(ไม่ค่อยได้ทำอะไรกับเขาหรอกค่ะ)

     ฉันได้นั่งฟังบรรยายเรื่อง RCA(Root Cause Analysis)...เป็นการนำเอาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงเพื่อมิให้ปัญหานั้นๆเกิดซ้ำขึ้นมาอีก  ผู้บรรยายชื่อพี่ตุ่มสอนได้สนุกมาก...ฉันชอบ...ฉันและเพื่อนๆพยาบาลได้หัวเราะ......

       ผู้บรรยายพูดถึงการสื่อสารข้อมูลที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้การดูแลผู้ป่วยผิดพลาด  เช่น การใช้คำย่อเกินความจำเป็น.....การใช้คำย่อที่ไม่เป็นทางการอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในทีมที่ดูแลรักษาได้

      "ตัวอย่างการย่อที่เกินไปเช่น..ผู้ป่วยรับใหม่เวลา...น. ประสบอุบัติเหตุ  MC ชนกับ ET ญาตินำส่ง ER

      อะไรหว่า....MC....พอเดาได้....motorcycle

      อะไรหว่า....ER.....รู้ๆกันอยู่....Emergency  Room ไง

     แล้วอะไรหว่า.....ET......อ๋อ E. Tant....รถอีแต๋นไง.".....ฮา......

     ยังดีค่ะที่การย่อครั้งนี้ไม่มีผลเสียกับผู้ป่วย