• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ICT ช่วยสอน

  ได้ผลเกินคาด  

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักเช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา เป็นวิชาที่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนแล้วถ้ายิ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ คือ สอนตามเนื้อหาในหนังสือเพียงอย่างเดียวแล้วนั้นยิ่งทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อและไม่อยากเรียนมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การสอนแบบบูรณาการ  การสอนโยใช้เกม และการสอนโดยใช้สื่อ ICT เป็นต้น ในครั้งนี้จะเล่าให้ฟังถึงการสอนโดยใช้สื่อ ICT ซึ่งเป็นสื่อมัลติมิเดียที่จะใช้ช่วยสอนนักเรียนในเรื่อง โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ซึ่งการสอนในครั้งนี้เป็นการทดลองสอนเป้นครั้งแรก ซึ่งไม่คิดว่าจะได้ผลเกินคาด นักเรียนมีความสุขกับการเรียนมากและมีความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนโดยใช้สื่อชุดนี้อีก ในการใช้สื่อการสอนชุดนี้ทำได้โดยสามารถไป Download ข้อมูลในการสอนครั้งนี้ได้ทาง Internet แล้วฉายบนโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนศึกษาและทำกิจกรรมไปพร้อมกัน  โดยสื่อ ICT ที่ใช้ชุดนี่มีทั้งภาพ เสียงและคำบรรยาย พร้อมทั้งข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพียงแต่ครูคอยช่วยเสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากการใช้สื่อ ICT ชุดนี้แล้ว นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้และความเพลิดเพลินแล้วยังสามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบการเรียนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): บอกเล่าเก้าสิบ 
  หมายเลขบันทึก: 58311
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ดีมากค่ะ