19 / 12 / 57 สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2

วันนี้มาสัมมนาครั้งที่ 2 ที่ มหาวิยาลับราชภัฎเชียงใหม่ ก็จะมีวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฟัง และมีการบรรยายถึงสวัสดิการในการบรรจุข้าราชการ การเก็บเงิน กูเงินจากสหกรณ์ ต่างๆนาๆ และต่อมาคือการอธิบายถีงการกรอกข้อมูล บักทึกข้อข้อมูลขอจบการศึกษาในปีนี้ และการส่งรูปถ่ายชุดครุย เพื่อส่งให้ทางมหาลัยตามกำหนด นี่คือภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นการพบครูนิเทศ ครูทางสาขาเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)