เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๘๓

<p align="LEFT"> ๘๓. ตำรวจรับปากจะจับร้านขาย บุหรี่ สุรา หน้าโรงเรียน ให้หมด </p> <p align="LEFT"> ผู้ปกครอง ครู ต้องการให้ตำรวจจับร้านเกมส์ ร้านขายบุหรี่ ร้านขาย </p> <p align="LEFT"> สุรา เบียร์ น้ำเมา ให้แก่นักเรียน แต่หาหลักฐานไม่ได้ ไม่กล้าใช้นักเรียนล่อซื้อ ครู </p> <p align="LEFT"> จับนักเรียนได้ แล้วให้บันทึกการให้ปากคำแล้ว ถ่ายสำเนาส่งให้ตำรวจ ตำรวจ </p> <p align="LEFT"> มักจะเตือนร้านค้าแล้วก็ไม่ได้จับ แต่ครูมีความเห็นว่าไม่ทางสำเร็จ ถ้าจะคิดจับ </p> <p align="LEFT"> เจ้าของร้านค้าต่างๆ อย่างที่พูดไว้ สู้ สอนให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการไม่เสพย์ </p> <p align="LEFT"> สิ่งเสพย์ติด รู้จักหลีกเลี่ยง รู้จักเลือกสิ่งดี สิ่งถูกต้อง ปัญหาการต้องไล่จับร้านค้า </p>

ไม่ต้องดำเนินการอีกเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)