หนุน พรบ. ควบคุมยาสูบ ควบคุมเพชรฆาตมืด

ยาสูบคร่าชีวิตคนไทยปีละ 5 หมื่นคน จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า ในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่นั้น 1 ใน 2 คนจะตายเพราะบุหรี่ หมายความว่า มีคนไทย 5.7 ล้านคนกำลังรอความตายจากยาสูบ หากคนที่สูบบุหรี่เริ่มสูบตั้งแต่เป็นเยาวชน จะทำให้อายุสั้นลงเฉลี่ย 4 ปี

หนุน พรบ. ควบคุมยาสูบ ควบคุมเพชรฆาต

อ่านได้ ที่นี่ ผมเคยลงบันทึกเรื่องนี้ไว้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ธ.ค. ๕๗

571222, ยาสูบ, ควบคุมยาสูบ, พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, บุหรี่, ทักษพล_ธรรมรังสี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)