Christmas everyday (Poem)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....Christmas is more than a day

at the end of the year.

More than a day of

joy and good cheer.


....Christmas is really God's

pattern for living.

To be followed each day

by unselfish giving.


....Then peace on Earth

will come to stay.

When we live

Christmas everyday.


ที่มา : คำประพันธ์ "Christmas" ได้จากปกหลังของหนังสือ

"นพวารพระคริสตสมภพ" วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คริสต์มาส รักเมตตา ทุกวัน (กลอนหก) *

...คริสต์มาส ใช่เพียง วันหนึ่ง
วารซึ่ง สิ้นปี นับขาน
ใช่วัน ประเภท เทศกาล
สำราญ แต่พวก พ้องพันธุ์

...แท้เป็น วันพระ สัญญา
เสด็จมา เพื่อเรา สุขสันต์
แบบอย่าง แห่งรัก อัศจรรย์
"รักกัน" คือทาง ชีวี

...ปฏิบัติ เถิดหนา ผองเรา
เคารพ ในสิทธิ์ ศักดิ์ศรี
ช่วยเหลือ ซึ่งกัน ด้วยยินดี
เป็นพ(ะ)ลี ที่ทรง บังเกิดมา

...โลกจัก ร่มเย็น เป็นสุข
ด้วยทุก คืนวัน นั่นหนา
ผองเรา มั่นใน มรรคา
คริสต์มาส รักเมตตา ทุกวัน

คริสต์มาส รักเมตตา ตลอดไป

พลี ๑ [พะลี] น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทําบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ). (ป., ส. พลิ ว่า เครื่องบวงสรวง).
พลี ๒ [พฺลี] ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่นไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.
พลี ๓ [พะลี] ว. มีกําลัง. (ป.).

* คำเกิน เนื่องด้วยต้องการขับร้องทำนองเพลงสากล

* ได้แรงบันดาลใจจาก Christmas everyday