วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (9/12/57)

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้นำ คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 50 คน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม ทั้งนี้ ขบวนรณรงค์เริ่มเดินจากลานอเนกประสงค์ ประตูท่าแพไปยัง ลานอนุสาวสรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)