อวสานของครูสอน


บริษัทแอ๊ปเปิ้ล จัดการประชุมที่เขาเรียกว่า Leadership Event เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเชิญผมไปพูดเรื่อง อวสานของครูสอน (The End of Knowledge Delivery) ใช้เวลา ๕๐ นาที ตามด้วยการถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก ๓๐ นาที ผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน เป็นผู้บริหารและครูโรงเรียน และเป็น ICT Consultant ที่ทำงานร่วมกับ Apple อีกกว่าสิบคน

จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๕ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)