นิทรรศการ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ (18/11/2557)

วันนี้ผมได้มาร่วมงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการและผลงานนักศึกษาในการจัดนิทรรศการมากมายเลยครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)