ปูนอินทรี ให้ความรู้(11/11/2557)

ในวันนี้ทางโรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้มีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมากมายอีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมได้เก็บภาพกิจกรรมบรรยากาศของกิจกรรมมาฝากนะครับ นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานมากเลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)