นมัสการพระเจ้าในวันคริสมาส | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 วันนี้วันอังคาร ซึ่งทุกวันอังคารจะเราทำพิธีในหอประชุม วันนี้ก็เช่นกันมีการทำพิธีในหอประชุม

แต่พิธีในวันนี้จะยาวนานกว่าทุกวัน เพราะเนื่องจากใกล้จะถึงวันคริสมาสจึงทำพิธีมนมัสการพระเจ้า และพูดคุยถึงเรื่องวันคริสมาส

และทำการจุดเทียน 5 สี เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้า ปกติต้องจุดอาทิตย์ละ 1 เล่ม แต่ไม่มีเวลาจึงจุดทั้ง 5 สีพร้อมกันเลย

และมีการใส่พานขาว เพื่อเป็นการร่วมทำบุญชื่อผ้าห่มให้แก่เด็ก และชาวบ้านตามชนบท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)