ยุวเกษตรดีเด่น (14/11/2557)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสุมนต์ มอนไข่ และคณะ รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น สมาชิกยุวฯ ดีเด่นและที่ปรึกษายุวฯดีเด่นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)