คัดนักเรียนให้ความช่วยเหลือ (12/11/2557)

ในวันนี้ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้มีกิจกรรมการอบรมการคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยใช้โปรแกรม Scan tool ๓ มีครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ผมได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)