กิจกรรม เกษียณสุข สู่เกษมศานต์( 20/11/2557)

วันนี้ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้จัดกิจกกรมในงานเกษียณอาจารย์สุวรรณา ฉุยกลัด โดยมีการแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู และนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ผมได้เก็บรูปภาพกิจกรรมภายในงานมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)