แข่งขันกีฬายกน้ำหนักชิงแชมป์สโมสรเอเชีย (19/11/2557)

นักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน ยกน้ำหนักชิงแชมป์สโมสรเอเชีย ณ ประเทศอุซเบกิสถานโดยได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน ซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยครับ อีกทั้งทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมฉลองและให้ขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ยกน้ำหนักชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)