โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ​​(3/12/57)

เมื่อวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัด กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และทักษะการใช้รถ ใช้ถนน โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

............ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมี ร้อยตำรวจโทวิทยา ศิริรัตน์ รองสารวัตรจราจร กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)