ค่านิยม 12 ประการ

อยากถามผ่านมวลสมาชิกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยมที่แสดงออกของผู้เรียน 12 ประการ ท่านผู้รู้ท่านใด ที่ดำเนินการไปบ้างแล้วช่วยลงไว้เป็นข้อความรู้ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปด้วยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมความเห็น (0)