นิราศอิตาลี (๕๕)

109) ภูเขาไฟ วิสุเวียส ระเบิดใหญ่

ลาวาไหล หลั่งมา คราหลับใหล

คนสัตว์พืช ตายสิ้น ไม่เหลือใคร

อนาจใจ ซมซาน สงสารจัง

เมืองจมนิ่ง พสุธา ลาลับโลก

กำสรวลโศก เรื่องอดีต กรีดความหลัง

แรงระเบิด มากล้น เหลือกำลัง

ถล่มฝัง กลบมิด ปิดเรื่องราว

110) พันเจ็ดร้อย ปีผ่าน ตำนานเผย

ถูกละเลย อีกร้อยปี ที่สืบสาว

ปอมเปอี ถูกจม ปีเจ็ดเก้า

ซากเมืองเก่า จึงขุดพบ จนครบเมือง

ศิลปวัตถุ ภาพเขียน สีผนังบ้าน

ซากอาคาร ผนังปูน เป็นสีเหลือง

ร่องรอยบอก ความเป็นอยู่ ที่รุ่งเรือง

ช่วยเล่าเรื่อง เฟื่องสุข ยุคโรมัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)