หนูมีเรื่องจะเล่าค่ะ..เด็กนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบมาสายค่ะหนูเลยให้ลงเวลามาเรียน ปรากฎว่าเด็กมาทันโรงเรียนทุกวันค่ะ..สวัสดีค่ะ..ครูa