ฤกษ์งาม...วันเริ่มต้นก่อสร้าง"มหาวิทยะเจดีย์" ตอน : ขั้นตอนและพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเจดีย์(1)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำเดือน 11 ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยะเจดีย์ (เจดีย์ไทย-พม่า) ณ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..

ภาพถ่าย : บรรยายกาศมุมสูง ยามเช้าของวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมหาวิทยะเจดีย์ ณ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ ในช่วงเช้าพระภิกษุสงฆ์ของไทย จำนวน 5 รูป ประกอบไปด้วย พระครูวินัยธร ชัยวัฒน์กวิวํโส พระครูสมุห์ระดมรกฺขิตฺตธมฺโม พระครูสุนทรธรรมสถิต พระสรายุทธ ปญฺญมโน และพระสุดาสัน สรณฺกโร ได้สวดมนต์ทำพิธีในช่วงเช้า ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์จะเริ่มขึ้น

..

ภาพถ่าย : พระสงฆ์ไทยจำนวน 5 รูป ยืนทำพิธีสวดมนต์ บริเวณโดยรอบหลุมเอก ที่จะใช้วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างมหาวิทยะเจดีย์

ภาพถ่าย : หลังพิธีสงฆ์ที่พระภิกษุสงฆ์ไทยทั้ง 5 รูป ได้ทำพิธีสวดมนต์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) นั่งเป็นประธาน ก่อนที่พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์จะเริ่มขึ้น

..

หลุมเอกเป็นหลุมที่อยู่ใจกลางและล้อมรอบไปด้วยหลุมประจำวันเกิด ทั้ง 8 วัน ที่ประกอบไปด้วย วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุทธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ที่ทั้งคนไทยและคนพม่ามีเหมือนกัน โดยแต่ละหลุมที่ล้อมรอบหลุมเอกนั้น จะมีป้้ายชื่อเล็ก ๆ บอกแสดงวันเกิดประจำหลุมไว้อย่างชัดเจน


ภาพถ่าย : หลุมประจำวันเกิดทั้ง 8 วัน พร้อมป้ายชื่อแสดงวันเกิดประจำหลุม

ภาพถ่าย : ตัวอย่างหลุมประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน.... ที่เขียนปักไว้เป็นภาษาพม่า (ภาษาพม่าคำนี้อ่านว่า "เปาตาหู้"..)

..

จากการสอบถามความเป็นมาของสีประจำวันเกิดของคนพม่าที่ทาเคลือบอิฺฐที่อุ้มไว้เพื่อนำลงไปในหลุมประจำวันนั้น พบว่ามีที่มาที่ไปแตกต่างจากสีประจำวันเกิดของคนไทย

คนพม่าเล่าให้ฟังว่า.... การใช้สีประจำวันแทนวันทั้ง 8 วัน ในแต่ละหลุม สีแต่ละสีที่ทาลงไปบนอิฐประจำวันทั้ง 8 ก้อน นั้น เป็นสิที่แทนวัตถุสิ่งของมีค่าที่พวกเขาถวายและร่วมสร้างเจดีย์ ซึึ่งถือเป็นสิ่งมีค่าและเป็นมงคลสุงสุดของชีวิต

มีสีต่าง ๆ ดังนี้

..

วันอาทิตย์ คือ "สีทอง" เหตุที่เป็นสีทองเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นทองคำ

วันจันทร์ คือ "สีเงิน" เหตุที่เป็นสีเงินเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเงิน

วันอังคาร คือ "สีแดง" เหตุที่เป็นสีแดงเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเพชรพลอยสีแดง

วันพุธกลางวัน คือ "สีชมพู" เหตุที่เป็นสีชมพูเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเพชรพลอยสีชมพู

วันพุธกลางคืน คือ "สีม่วง" เหตุที่เป็นสีม่วงเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเพชรพลอยสีม่วง

วันพฤหัสบดี คือ "สีมุก" เหตุที่เป็นสีมุกเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นมุก

วันศุกร์ คือ "สีเขียว" เหตุที่เป็นสีเขียวเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเพชรพลอยสีเขียว

วันเสาร์ คือ "สีน้ำเงิน " เหตุที่เป็นสีน้ำเงินเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็นเพชรพลอยสีน้ำเงิน


และสีประจำวันทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คนพม่าบอกว่า.....นี่คือสิ่งดี มีค่าสูงสุดของพวกเขา ที่แทนความดีงามในชีวิตที่พวกเขาพึงมี


ยังมีต่อนะครับ..... ฤกษ์งาม...วันเริ่มต้นก่อสร้าง"มหาวิทยะเจดีย์" ตอน : ขั้นตอนและพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเจดีย์(2)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

วันศุกร์ คือ "สีเขียว" เหตุที่เป็นสีเขียวเพราะการถวายสิ่งของมีค่าที่เป็น...เพชรพลอยสีเขียว .... เพื่อร่วมสร้างเจดีย์ .. พี่เปิ้นเกิดวันศุกร์ ค่ะ

ขอบคุณค่ะได้ความรู้ใหม่ดีดี ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นความงดงาม และความผูกพัน ระหว่างประเทศมากครับ

ขอบคุณมากนะครับ