ประชาธิปไตย (อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

..."ประชาธิปไตย"ไทยจะก้าวไกล.....ก็ด้วยใจประชาชน
อำนาจเผด็จการดล......................ฤ เกิดผล? บ่ได้เลย

...คือคน สิศักดิ์ศรี.......................ริย่ำยีมิอาจเฉย
กล่าวก้องประกาศเย้ย...................จะทวงสิทธิ(สิด-ทิ)ข้าคืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)