นิราศอิตาลี (๑๗)

33) แต่วันนี้ โชห่วยไทย ถูกคุกคาม

เกิดคำถาม ในใจ ไร้ความหมาย

โชห่วยล้ม ทิ้งร้าง ทางวอดวาย

จะดูดาย นิ่งไว้ ไม่สมควร

อิตาลี เอสเอ็มอี มีอยู่มาก

มีหลายหลาก เล็กใหญ่ ไม่ผันผวน

รวมกลุ่มเป็น คอนฟาปี้ มีกระบวน

ทุกสิ่งล้วน ดำรงอยู่คู่ สังคม

34) เฟอร์นันโด บรรยาย ได้ความรู้

ความคงอยู่ เอสเอ็มอี มีสะสม

สร้างสินค้า เอกลักษณ์ดีที่ นิยม

ขอชื่นชม ขอบคุณ เกื้อหนุนเรา

สหภาพ ลูกจ้าง ทางต่อสู้

ต่างก็รู้ ต่อรอง ต้องไม่เขลา

ทั้งคนขาย ลูกจ้าง ไม่อับเฉา

แล้วรับเอา ตกลงร่วม รวมพลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)