สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗)

"ก่อนจะลุก ต้องผ่าน การหกล้ม

ก่อนจะคม ต้องผ่าน การทู่ทื่อ

ก่อนจะเก่ง ต้องผ่าน การฝึกปรือ

ก่อนมีชื่อ ต้องผ่าน งานหนักมา

ก่อนจะทำ ต้องผ่าน การเรียนรู้

ก่อนเป็นครู ต้องผ่าน การศึกษา

ก่อนทำงาน ต้องผ่าน การพัฒนา

ก่อนจะกล้า ต้องเก่ง เร่งพากเพียร"

Evening exercise8/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)