สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕)

ดินก็ฉ่ำ น้ำดี มีหญ้าปรก

ป่าก็รก สมุนไพร ไว้สืบสาน

แพทย์แผนไทย สืบต่อ ก่อตำนาน

ให้ลูกหลาน เรียนรู้ กู้แผ่นดิน

ในทัองน้ำ ไม้น้ำ ก็ฉ่ำชื่น

ระริกรื่น น่าแล กระแสสินธ์

บัวคู่น้ำ น้ำคู่ปลา เป็นอาจิณ

สมดังถิ่น ไทยงาม สยามเรา

Morning exercise กพ.7/7/57

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กพ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)