สุนทรีย์กวีศิลป์อ(๔)

เช้าอาทิตย์แสงส่องสุรีย์ฉาย

เย็นพระพายพัดมาพาสดใส

เย็นระรื่นชื่นอุราพาสุขใจ

ใบไม้ไหวโบกพลิ้วปลิวตามลม

มองผืนน้ำน้ำพริ้วเป็นริ้วคลื่น

อาทิตย์ยื่นแสงมาพาสุขสม

กายก็เย็นใจก็รื่นชื่นอารมณ์

ยามได้ชมรมย์รื่นชื่นใจจัง

Morning exercise 6/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)