สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖)

วันบรรจบ ครบมา อีกคราหนึ่ง

ระลึกถึง ครูกลอน อักษรสาร

สุนทรภู่ ครูกวี มีตำนาน

แม้วันผ่าน คนยังจำ คำบทกลอน

ยี่สิบหก มิถุนา มาอีกหน

ด้วยเปี่ยมล้น คุณค่า ตราอักษร

บทกวี ล้ำค่า นิรันดร

อุทาหรณ์ สอนใจ ไทยได้จำ

วันสุนทรภู่ 26/6/57

สำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)