1/08/57 ทำขนม

วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 1 สิหาคม 2557 และในวันนี้กระผมมีคาบสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ซึ่งในคาบเรียนนี้กระผมได้ให้นักเรียนฝึกทำขนมต่าง ๆ ของแต่ละภาค โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

และในการทำขนมครั้งนี้ ผลออกมาก็ประสบความสำเร็จดี เพราะทุกคนช่วยกันทำและตั้งใจเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำขนมของกลุ่มตนเองอย่างครบถ้วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)