จัดนิทรรศการสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (30/11/57)

วันอาทิตย์นี้ได้กลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อมาจัดนิทรรศการผลงานของสาขาเทคโนโลยี และจัดบริเวณรอบ ๆ นิทรรศการของเรา เนื่องในงาน 90 ปี นวทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และงานนนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค-4 ธ.ค 2557

สิ่งแรกที่ต้องทำคือ คัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำลงไปจัดนิทรรศการด้านล่าง

หลังจากตัดเลือกผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ลงมาจัดสถานที่ที่บูธของทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)