สัปดาห์ที่ 2 (12/พ.ย./57) อบรม

ในวันนี้เป็นวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนก็มาเรียนตามปกติยกเว้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งในวันนี้ทางคณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้นำนักเรียนไปอบรมการใช้ภาษาอังกฤษที่อำเภอเชียงดาวเป็นเวลาครึ่งวัน

เลยทำให้แถวหน้าเสาธงในตอนเช้าได้ขาดหายไปเล็กน้อย แต่ก็ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงได้ตามปกติ และในวันนี้กระผมก็สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาการงานอาชีพเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงไม่ได้ทำการเรียนการสอน กระผมจึงได้ช่วยงานครูพี่เลี้ยงในการจัดเอกสารต่าง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)