สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน (27/11/2557)

สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นกิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ประโยชน์คือ

  • 1. ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
  • 2. ทำให้จิตใจผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น
  • 3. ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน
  • 4. เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ขอบคุณมาก ๆ ครับ (27/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)