สัปดาห์ที่ 4 ผลงานการวาดภาพของเด็ก ป.2 (25/11/2557)

สวัสดีครับ

วันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม Paint ครับเห็นนักเรียนทำแล้วนักเรียนมีความตั้งใจที่จะวาดภาพจินตนาการของตัวเองให้สวยงามที่สุดครับ

เป็นภาพจากจินตนาการของตัวนักเรียนเองที่ทำออกมาแล้วสวยงามมาก ๆ ครับผมเห็นแล้วยิ้มออกเลยครับ

(25/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)